Our Impression of Kim Kardashian (Women)

Our Impression of Kim Kardashian (Women)

Regular price $5.99 Sale

Kim Kardashian fragrance notes

  1. Top Notes
  2. Heart Notes
  3. Base notes

Reviews of Kim Kardashian